ELBİRLİĞİ İLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ