Hizmet Alanlarımız

SC LEGAL, 

hukukun her alanında danışmanlık hizmeti sağlamakta ve dava işlerini yürütmektedir.

Verim esaslı çalışan firmamızda müvekkillerin hukuki ihtiyaçlarının tümü göz önünde tutularak yüksek standartlı çözümler üretilir. 

Şirketlerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Uyumluluk Çözümleri sunuyoruz. Çözümlerimiz arasında KVKK hukuk değerlendirmesi ve yükümlülüklerin tespiti, kişisel veri envanteri hazırlama, verbis başvurusu yapma, aydınlatma metni,  imha politikası, KVKK uyum raporu hazırlama gibi uyum danışmanlığı yer alıyor.

Şirketlerin kuruluş işlemleri, esas/ana sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye artırımları, birleşme ve devralmaları, tür değiştirmeleri, şirket faaliyetlerinde rekabet hukukuna uygunluğun denetlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

SC Hukuk Ofisinin asli çalışma alanlarından olan gayrimenkul hukuku alanında, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar, paydaşlığın giderilmesi (izale-i şüyuğ) davaları, imar işlerinden doğan uyuşmazlıklar, tapu iptal ve tescil davaları, işyeri veya konut kiralamalarından doğan uyuşmazlıklar gibi taşınmaz hukukunun her alanında danışmanlık verilmekte ve dava yönetimi yapılmaktadır. 

SC Hukuk Ofisi, internet vasıtasıyla işlenmiş hak ihlallerinin önlenmesi, mobil uygulama ve web sitelerinin kullanıcı sözleşmeleri ile hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, sanal yoldan fikri mülkiyet ihlallerinde tazminat talepleri hususlarında aktif olarak çalışmaktadır. 

SC Hukuk, Yabancı ülke vatandaşlarının çalışma izinlerinin alınması, Oturma izni prodesürlerinin takip edilmesi, Türk Vatandaşlığına ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bunun yanı sıra, yurt dışı mahkemelerinden alınan boşanma kararları gibi kararların ülkemizde tanıma ve tenfiz davalarını yürütmektedir.

Alacakların tahsili, çek, poliçe ve emre muharrer senetlerin takibi, şirketlerin konkordato ve iflas süreçlerinin yönetimi gibi işlemler ile İcra Ceza Mahkemelerinin alanına giren işlemlerde sürecin başından sonuna kadar gerekli hukuki yardım sağlanmaktadır 

Başta sigorta tahkimi olmak üzere, sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, rücuen alacak davalarında firmamız faal olarak danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir. 

SC Hukuk, Enerji  şirketlerinin kurulum işlemlerini, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanmasını, hisse devir işlemlerini ve üretim paylaşım, vergi dağıtım ve lisans gibi sözleşmelerinin hazırlanmasını gerçekleştirmektedir.

SC Hukuk Ofisi, Karayolu Taşıma Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun Deniz Ticareti Bölümü kapsamına giren uyuşmazlıklarda sektöründe öncü lojistik firmalarına hukuki destek sağlamaktadır. 

İş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları, işçi alacakları ile iş ilişkisinden doğan tazminatlar, iş sözleşmelerinin feshine ilişkin uyuşmazlıklar, işveren-alt işveren uyuşmazlıkları gibi konularda hem arabuluculuk hem de dava sürecinde hukuki hizmet sunulmaktadır. 

SC Hukuk,  Rekabet/hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmekte aynı zamanda taklit ticari marka, taklit ticaret unvanı ve benzeri haklardan kaynaklanan haksız rekabet eylemleri hakkında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Söz konusu eylemlerden doğan davaları yürütmektedir.