KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN TEMEL KAVRAMLARI