Etiket - ortaklığın giderilmesi davasında hissedarlar arasında satış