Etiket - konkordato ilanından sonra doğan alacaklar