Etiket - intikal yapılmadan ortaklığın giderilmesi