Şirket Avukatlığı

İş sahipleri belirli maddi ve manevi birikimden sonra  herhangi bir alana hizmet etmek için kendi şirketlerini kurarlar. Kurdukları bu şirketin kurulduğu tarihten itibaren ulusal ya da uluslararası işlerde hukuki süreçlere uygun olarak devam edebilmesi için Şirket Avukatlığı hizmeti alırlar. Şirket avukatları şirketin kuruluş tarihinden hizmet verdiği süre boyuncaya dek birçok hukuki konuda danışmanlık hizmeti verirler. Adeta şirketin içinde bulunduğu  hukuki süreçler de yol göstericilerdir. Şirket ticari faaliyetlerine devam ederken gelecek için yapılan yatırımların daha sağlam olabilmesi için şirketin ve içinde bulunan çalışanların haklarını korumak ve hakların neler olduğu konusunda bilgilendirmek şirket avukatlarının görevleri arasındadır. Bazı sebeplerden dolayı iflasa sürüklenen şirketlerin tekrar aktif olarak ticaret hayatına atılmaları konusunda da avukatlar büyük rol oynamaktadır.