Kurum Avukatlığı

Avukatlık serbest meslek grubuna dahildir. Fakat  Kurum Avukatlığında  avukatlar, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı olarak çalışırlar. Serbest avukatlara göre bu durum avukatlığın serbestlik ilkesi ile ters düşmekte. Fakat arada ki tek fark serbest avukatlar iş seçme haklarına sahipken Kurum Avukatlarının böyle bir şansı bulunmamakta. Gerek serbest çalışan avukatlar gerekse  bir kuruma bağlı çalışan avukatlar zor bir mesleği yerine getirmekteler. Müvekkillerinin özgürlük ve haklarını göz önünde bulundurarak hizmet veren avukatlar, davanın seyrinin nasıl devam edeceği, verilen kararın ne olacağı konularında büyük etki sahipleridir. Gerek müvekkillerinin gerekse sanıkların sahip olduğu hak ve özgürlükleri kısıtlamayacak, insanlığa ve hukuka ters düşmeyecek savunmaları hazırlayarak hakim karşına çıkaran avukatlara toplum tarafından da oldukça saygı duyulmakta.