KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI TARAFINDAN KORUNMASI VE İŞLENMESİ