İş Hukuku Avukatı

İnsan, hayatını devam ettirebilmek, kaliteli ve sağlıklı  bir yaşam sürmek için yetenekleri ve yapabildikleri dahilinde kendine uygun gördüğü bir iş bulur ve çalışır. Herkesin hayat şartları eşit ya da iyi olmadığı için ek gelirlerle bu açığı kapamaya çalışıyorlar. Çalışan devlet ya da özel kurumlarda işveren ve işçi arasında yaşanan polemikler işçinin kendi isteğiyle işten ayrılmasıyla ya da işveren tarafından işten çıkartılmasıyla son bulabiliyor. Fakat işverenler işçilerine tazminat ve sahip oldukları diğer maddi hakları vermemek için işçiye mobing uygulayarak istifa etmesini sağlıyorlar. İşçiye yaşatılan bu olumsuz durum karşısında İş Hukuku Avukatı devreye giriyor ve işçinin kendini savunabilmesi için işçi haklarını hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Bunun yanı sıra İş Hukuku Avukatı işçinin alacak olduğu şeylere ilişkin maddi manevi davaları takip eder.